Monday, July 5, 2010

Penglibatan jin dengan tubuh manusia

Ketetapan penglibatan jin dan kemasukannya dalam badan manusia yang menghidapnya ini adalah telah diakui oleh mazhab ahli sunnah wal jamaah. Seperti apa yang dikatakan oleh imam Ibnu Taimiyah ; kewujudan jin adalah ketetapan dari al-quran dan sunnah dan telah disepakati oleh keseluruhan ulamak. Jadi kemasukan jin dalam badan manusia adalah ketetapan yang telah disepakati oleh imam-imam ahli sunnah. Ini merupakan perkara yang menjadi penyaksian dan penghayatan bagi yang menelitinya dan memahaminya.

Jika kemasukan jin kedalam tubuh seseorang, dia akan mengatakan sesuatu dengan perkataan yang tidak diketahui dan tidak diketahuinya. Bahkan sekiranya ia memukul maka pukulannya itu tidak dia sedari walaupun pukulannya itu melibatkan sehingga kematian. Dia tidak merasai bahawa ia telah dikuasai jin (syaitan). Dan sabda Nabi S.A.W :

Sesungguhnya syaitan bergerak daripada badan anak adam seperti pengairan darah” Riwayat Bukhari dan Muslim

Telah berkata Abdullah ibnu Imam Ahmad ibnu Hanbal : “ telah bertanya aku pada ayahku : Sesungguhnya ada satu kaum ini mengatakan bahawa jin tidak masuk dalam tubuh manusia, maka berkata imam Ahmad : Wahai anakku, mereka itu berdusta dengan lisan jin”

(Majmu’ah fatawa Ibnu Taimiyah 24/277)


Terjemahan kitab (minhaj quraani)